Klock veer ward all düster, de Wind weiht von Ost
De Luft schmeckt all bannig no Schnee
De Straaten sünd schmückt und de Lüd speelt verrückt
Un de Schip fohrt mit'n Dannboom no See

Dat Johr geit to End, un de Lichter verbrennt
Man, de Tied stickt een Licht an in di
Dat Johr geit to End, un de Lichter verbrennt
Man, de Tied stickt een Licht an in di

Un wenn du so markst, nu is Wiehnacht nich wiet
Dor ward di ganz anners tomoot
Du denkst still bi di: wedder een Johr vörbi
Un wat wür, wür dat schlecht oder good?

Un kümmt denn de Obend, un blinkt denn de Stuv
Denn lücht de lütt Oogen so hill
Dat Geld nich allens is mookt de Kinner uns wiss
Un in manch een rick Hus ward dat still

Performers:Finkwarder Speeldeel, Rolf Zuckowski
Songwriter:Rolf Zuckowski
Copyright:Lyrics © Musik Für Dich Rolf Zuckowski OHG
Terms of Use